Vijay’s classic GIFs 2007-2011 – 346

 

Shuffle, shuffle, shuffle those shoulders.

GIF: thc2_4                                                                                                                                          DATE: 28/09/2009

Credits: Ratedesi Forums