Maa Durga

 

“SARVA MANGALA MAANGALYE SHIVEYSARVAARTH SAADHIKEY,
SHARNAYE TRAYAMBAKEY GAURI NAARAAYANI NAMOSTUTEY.”
(Oh Narayaani, Oh Shivi, Oh Gauri you filful the desires of all. I pray to you)

Credits: Blingee via Global Organization of Hindus, True Love of Radhe Krishna  and Facebook, Hindupath